Thursday, 2 March 2017

SALA WAYAH WENGI


SALA WAYAH WENGI


SALA WAYAH WENGI ENDAH LAN TENANG ALUNING ATI
KASUNARI BULAN NDADARI OH ENDAHE

TAMAN JURUG ASRI NENG PINGGIR KALI BENGAWAN SALA
TANSAH ADEM AYEM LESTARI KUTHA SALA KANG ASRI

GITAR LAN KECAPI KUMANDHANG RINA LAN WENGI
PANGLIPURING ATI PARA MUDA LAN PRIYAYI

SALA WAYAH WENGI ING PINGGIR KALI BENGAWAN SALA
SAPA TA SING BISA LALI KUTHA SALA KANG ASRI

SALA WAYAH WENGI TANSAH AGAWE SWASANA ASRI
SAPA TA BAKAL BISA LALI KUTHA SALA KANG ASRI
PRINT HALAMAN PRINT HALAMAN

0 comments:

Post a Comment

Follow by Email

Rock Dangdut TIGA MUSTIKA Lagu Buddhis